banner
Dự án
Công ty cổ phần 471 tổ chức đoàn kiểm tra, tập huấn định kỳ công tác ATVS-LĐ và p động phong trào thi đua LĐSX

Ngày 19/4/2016

Công ty cổ phần 471 tổ chức đoàn kiểm tra, tập huấn định kỳ công tác AT, VSLĐ và phát động phong trào thi đua LĐSX tại các công trình, dự án Công ty thi công.

Từ ngày 12/4/2016-17/4/2016, Công đoàn - Ban An toàn lao động Công ty cổ phần 471 đã phối hợp tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, tập huấn định kỳ công tác an toàn vệ sinh lao động và phát động phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016), 45 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần 471 (19/5/1971-19/5/2016) tại các công trình, dự án Công ty đang thi công: Dự án Quốc lộ 18 Hạ Long - Mông Dương (đơn vị Đội 3, Đội 6); Dự án cao tốc Hạ Long-Vân Đồn (Đội 9, Công ty CP 456),  Công trình Thái Nguyên - Chợ Mới (Đội 10); Mỏ đá Trường Lâm - Thanh Hóa (Đội 4).

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Công ty - Trưởng Ban AT, VSLĐ; Đ/c Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty - Phó Ban; Đ/c Đỗ Quyết Thắng, TP. TC-HC - Phó Ban, Đ/c Nguyễn Song Hà, Phó phòng TC-HC - Phó Ban thường trực; Đ/c Hoàng Sỹ Thu - Trợ lý Giám Đốc, cùng toàn thể các đồng chí trong Ban ATVS-LĐ, Ban điều hành dự án và toàn thể cán bộ công nhân viên lao động tại các đơn vị.

Phát biểu tại các buổi tập huấn, đ/c Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc - Trưởng Ban AT, VSLĐ công ty đã phát biểu, nêu rõ mục đích, ý nghĩa, tính cấp thiết của công tác an toàn, vệ sinh lao động, nhằm nâng cao nhận thức người lao động trong việc chấp hành các nội quy, quy định của pháp luật và công ty về công tác AT, VSLĐ.

Ban AT, VSLĐ đã tiến hành tập huấn, phổ biến những kiến thức cơ bản công tác ATVSLĐ, quyền và nghĩa vụ của người lao động cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn nơi làm việc. Ban AT, VSLĐ đã phối hợp với Công đoàn công ty, các phòng chuyên môn nghiệp vụ tiến hành kiểm tra công tác AT, VSLĐ trên công trường, kiểm tra chế độ chính sách, chế độ cấp phát phòng hộ lao động cho người lao động... Qua kiểm tra Đoàn đã đánh giá kết quả công tác An toàn vệ sinh lao động, các chế độ cho người lao động, đồng thời yêu cầu các đơn vị khắc phục những thiếu sót, tồn tại.

Kết thức mỗi buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty đã tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sản xuất nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016) và 45 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần 471 (19/5/1971-19/5/2016), kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty nêu cao tinh thần tự giác, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, năng động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn thử thách, ra sức hăng hái thi đua lao động sản xuất đảm bảo “AN TOÀN, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ”.

Một số hình ảnh tại các buổi lễ:

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\New Folder\A. Tĩnh.jpg

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\New Folder\A. hà.jpg

Đoàn công tác tại dự án Quốc lộ 18 Hạ Long - Mông Dương (Đội 3)

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\Đ6. A Tĩnh.JPG

 

 

 

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\Đ6. A Hà.JPG

Đoàn công tác tại dự án Quốc lộ 18 Hạ Long - Mông Dương (Đội 6)

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\Đ9. Lộc.JPG

 

 

 

 

 

 

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\Đ9. A Hải.JPG

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\456.JPG

Đoàn công tác tại dự án cao tốc Hạ Long-Vân Đồn (Đội 9, Công ty CP 456)

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\Đ10. A Tĩnh.JPG

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\Đ10. a Thắng.JPG

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\Đ10. A. Hà.JPG

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\Đ10. A Hải.JPG

Đoàn công tác tại công trình Thái Nguyên - Chợ Mới (Đội 10)

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\Đ4. a Tĩnh.JPG 2.JPG

Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\THATLĐ\Đ4. a. Hải.JPG

Đoàn công tác tại Mỏ đá Trường Lâm - Thanh Hóa (Đội 4)

  

                        Bài và ảnh: Ban quản trị HTTTĐT JSC471

 

Các tin bài khác :

CÔNG TY CỔ PHẦN 471

Địa chỉ : Số 9 - Trần Nhật Duật – TP Vinh - Nghệ An.

Điện thoại : 0383.842.356 - Fax : 0383.848.964

Email : congty471@gmail.com Website:www.congty471.com.vn